Consell Esportiu del Tarragonès
Inici  >  Política de privacitat
Política de privacitat


  DRET D'INFORMACIÓ
  Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal,CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d’informació que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest Website o per mitjà de missatges de correu electrònic.

  FINALITAT
  Les dades que vostè facilita a CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

  CONSENTIMENT DE L'USUARI
  L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats,així com la cessió a tercers amb la finalitat de desenvolupar projectes afins a la nostra entitat. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

  DRET D'ACCÉS
  Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a la bústia cet del servidor de correu electronic cet.cat . La pàgina web de la nostra entitat no utilitza tècniques de “Spaming”, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per una mera visita al nostre Website. El CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui per mitjà de correu electronic i en els formularis de la zona exclusive d’inscripcions.

  SEGURETAT
  El CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti al CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS, sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electronic, expressada més amunt, cet a cet.cat.

Partners principals:

Partners oficials:

Partners Institucionals:

Col·laboradors: