Consell Esportiu del Tarragonès
Inici  >  Notícies  >  EL CET CONVOCA UN NOU CURS DE MONITORS D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

EL CET CONVOCA UN NOU CURS DE MONITORS D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU

29/03/2019

El Consell Esportiu del Tarragonès, amb l’autorització de l’Escola Catalana de l’Esport, convoca un nou curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu.

 

El curs presenta quatre blocs preceptius que donen accés a que els titulats en aquesta formació puguin donar-se d’alta al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

 

Aquest registre està habilitat per poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigit a menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

 

 Per aconseguir el títol, és imprescindible haver superat les següents accions formatives:

- BLOC COMÚ CIATE. 15h.

- BLOC ESPECÍFIC DE CIATE EN JOC I ESPORT o DE DINAMITZADORS DEL PLA CATALÀ DE L’ESPORT. 35h.

- BLOC ESPECÍFIC DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES. 35h.

- CURS DE PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES I RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS, 15h (és necessari haver fet els blocs anteriors)

- PERÍODE DE PRÀCTIQUES de 150 hores o  CERTIFICAT D’EXPERIÈNCIA.

 

La formació, amb els quatre diferents blocs convocats, s’inicia el 3 de maig i finalitza el 29 de juny. El període d’inscripció finalitza el dimarts 30 d’abril.

 

La corresponent convocatòria, el full d’inscripció i documents addicionals, el temari dels diferents blocs i la seva distribució horària, ho teniu a la vostra disponibilitat a: https://www.cetarragones.cat/formacio/cursos-de-monitors/curs-monitora-dactivitats-de-dinamitzacio-en-lambit-poliesportiu-registre-ropec/

Partners principals:

Partners oficials:

Partners Institucionals:

Col·laboradors: