Consell Esportiu del Tarragonès
Inici  >  Notícies  >  INICI DEL BLOC DE GESTIÓ DEL CURS DE MONITOR POLIESPORTIU (ROPEC)

INICI DEL BLOC DE GESTIÓ DEL CURS DE MONITOR POLIESPORTIU (ROPEC)

20/11/2018

Aquest dilluns, amb l’inici del Bloc Específic de Gestió de Petites Entitats Esportives al Campus Catalunya de la URV, seu de tot aquest bloc, es va oficialitzar una oferta formativa que el Consell Esportiu del Tarragonès vol incentivar d’una manera continuada, com és la dels Cursos de MONITOR/A D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU, formació regulada per l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

A la presentació del curs, va estar-hi present la president del CET, Estefania Serrano, i el degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia URV, Luis Marqués, que també es va encarregar de impartir les primeres matèries del corresponent bloc.

Aquesta formació està distribuïda en 4 blocs formatius complementaris (bloc específic de Gestió de petites entitats esportives (35); bloc específic de Jocs i Esport (35h); bloc comú (15h) i, posteriorment, el Curs de Procediments de tècniques i recursos de Primers Auxilis (15h), amb un total de 100 hores i un període de pràctiques de 150 hores.

Fet aquest cicle formatiu, els alumnes podran accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC), amb el perfil de monitors poliesportius, que els permetrà poder treballar professionalment amb menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

Recordem que, a partir de l’1 de gener de 2019 quedarà sense efecte la suspensió que actualment hi ha sobre el règim sancionador per l'incompliment del que marca la Llei de les Professions de l'Esport de Catalunya.

Per complir-la, tots els professionals de l'esport (treballadors i autònoms) han d’estar registrats al ROPEC.

Queden fora d’aquesta obligació els voluntaris (excepte en el cas dels campus i estades esportives afectades pel Decret del Lleure amb menors de 18 anys).

Cal fer esment que, una vegada iniciat aquest bloc específic, aquelles persones que estiguin interessades en poder realitzar l’altre bloc específic de Jocs i Esport i el bloc comú, podran formalitzar la inscripció fins el dijous anterior a l’inici de cada corresponent bloc.

La corresponent convocatòria, el full d’inscripció, el temari dels diferents blocs i la seva distribució horària, ho teniu a la vostra disponibilitat a http://www.cetarragones.cat/formacio/cursos-de-monitors/curs-monitora-dactivitats-de-dinamitzacio-en-lambit-poliesportiu-registre-ropec/

 

Partners principals:

Partners oficials:

Partners Institucionals:

Col·laboradors: